Skontaktuj się z nami
QC profilu
Po złożeniu zamówienia wykonamy próbkę przedprodukcyjną, aby potwierdzić z klientem przed produkcją masową. Rób zdjęcia pod różnymi kątami, pokaż szczegóły klientom i napraw niedoskonałe części. Po potwierdzeniu próbki przez klienta będziemy ściśle monitorować produkcję próbki. Zostaną ustalone harmonogramy produkcji i wymagania, a każdy kierownik działu zostanie powiadomiony o konieczności dotrzymania terminów dostawy i uniknięcia błędów. Ponadto śledzenie produkcji zostanie udostępnione klientom podczas procesu produkcyjnego. Po zakończeniu produkcji dział kontroli jakości sprawdzi jakość. W tym samym czasie zrób zdjęcie ponownie, aby potwierdzić z klientem.